قیمت بیت کوین به عنوان یکی از ارزهای رمزپایه در رابطه با شاخص های اساسی بازار سهام

  • 2021-09-10

در حال حاضر تحت شرایط ریسک های مالی پایدار که مانع رشد اقتصادی پایدار در بخش مالی می شود به نظر می رسد توسعه روش های ارزیابی و مدیریت ریسک که توسط بازل دوم و سوم تنظیم می شود و سایر روش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ریسک شهرت یکی از خطرات قابل توجهی است که بر قابلیت اطمینان و اعتبار بانک های تجاری تاثیر می گذارد. اهمیت شهرت مدیریت ریسک و کیفیت ارزیابی خود را باقی می ماند مربوطه به عنوان احتمال کاهش یا از دست دادن شهرت کسب و کار را تحت تاثیر قرار نتایج مالی و درجه اعتماد به نفس مشتریان, همکاران و ذینفعان. این مقاله با استفاده از مدلسازی تقلیدی مبتنی بر شبکههای بیزی و تحلیل دادههای فازی مکانیسم ارزیابی ریسک شهرت و ارزیابی ضررهای احتمالی در بانکها با رسم توابع توزیع نرمال و لگن نرمال را مشخص میکند. شبیه سازی مونت کارلو برای محاسبه احتمال تلفات ناشی از خطرات شهرت استفاده می شود. درجه شباهت هیستوگرام استاندارد بر اساس تجزیه و تحلیل داده های فازی با استفاده از روش فاصله همینگ تعیین می شود. از سلسله مراتب درخت مانند مبتنی بر اپراتور اوا برای تجمیع داده ها با ضرایب فیشبرن به عنوان مقیاس های کانولوشن استفاده می شود. مکانیسم طول می کشد را به حساب تاثیر معیارهای, مانند بازده حقوق صاحبان سهام, ارزش سرقفلی, نسبت دارایی های ریسک, سهم از دارایی های تولیدی در دارایی های خالص, نسبت بهره وری از بدهی بلبرینگ بهره, نسبت خطر عملیات اعتباری, نسبت بودجه و شاخص قابلیت اطمینان در شهرت کسب و کار از بانک. روش ها و توصیه های پیشنهادی ممکن است برای توسعه مکانیسم تصمیم گیری با هدف پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک شهرت در بانک های تجاری و همچنین بهینه سازی فناوری های مدیریت ریسک استفاده شود.

دانلود رایگان پی دی اف نمایش پی دی اف

مشکلات کارافرینی و پایداری

تکنولوژی جدید در حال حاضر تقریبا تمام جنبه های زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است. خلاقیت به عنوان یکی از مهمترین الزامات هم برای شرکت ها و هم برای کارمندان در نظر گرفته می شود. حتی چنین سنتی اشخاص مانند بانک ها باید خود را توسعه گرایش و توانایی به عنوان سمبل تغییرات در شیوه های کسب و کار از طریق ایجاد و اتخاذ ایده های جدید, راه حل, و تکنولوژی. امروزه در نتیجه تغییرات چشمگیر در بازارهای بانکی خلاقیت به یکی از شرط های پایداری بانک ها تبدیل شده است. رقابت شدید با ضرورت رقابت با بازیگران جدید بازار افزایش می یابد و مستلزم توسعه مهارت های مدیران و کارکنان جدید به عنوان خلاقیت و درون سازمانی است. هدف این مقاله بررسی این است که تا چه حد خلاقیت بانک بر کارایی بانک تاثیر می گذارد که منجر به موقعیت بازار پایدار می شود. ارزیابی بانکها از منظر پتانسیل بالقوه خود در فرایند ایجاد مزیت رقابتی بانک و همبستگی بین سطح ابتکاری بانک و کارایی بازار. بیشتر تحقیقات ابتکاری بر کشورهای توسعه یافته متمرکز است و اطلاعات کمی در مورد کشورهای در حال توسعه و در حال گذار وجود دارد. تعداد کمی از بانک ها را به عنوان یک نهاد خاص بررسی می کنند. در بازار بانکداری بیشتر روی کانالهای توزیع یا ابداعات محصول تمرکز میکنند. این اولین تلاش برای بررسی تجربی رابطه بین خلاقیت بانک و کارایی بازار در بازار بانکداری در حال گذار در اروپا است. این مقاله از داده های بازیابی شده از نظرسنجی تحقیق استفاده می کند. گروه هدف این نظرسنجی شامل کلیه بانکهای خرده فروشی فعال در لهستان بود که به عنوان بانکهایی تعریف می شدند که طیف گسترده ای از خدمات مالی را به بخشهای مختلف مشتریان منفرد عرضه می کردند. این تحقیق تحت نظارت انجمن بانکهای لهستان انجام شده است. دادهها به دو روش پاپی (مصاحبه شخصی و مدادی) و کاوی (مصاحبههای اینترنتی به کمک رایانه) گرفته شد. این پرسشنامه برای مدیران اجرایی بانکهای خرده فروشی فعال در بازار بانکداری لهستان و مشتریان بانکها اعمال شد. داده های مورد استفاده برای ارزیابی کارایی بانک ها از گزارش های سالانه بانک ها گرفته شده است. نتایج حاصله جهت دهی به تصمیم گیرندگان بانک ها در رابطه با عوامل ابتکاری را فراهم می کند که باید در روند ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد پایدار بازار مورد توجه قرار گیرد.

دانلود رایگان پی دی اف نمایش پی دی اف

مشکلات کارافرینی و پایداری

هوش مصنوعی شده است بزرگترین انقلاب قرن 21 تاثیر هر جنبه ای از کسب و کار, فروش بودن هیچ تفاوتی ندارد. این مقاله تاثیر بازاریابی بر 4500 مشتری با استفاده از هوش مصنوعی و انسان را تجربه می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثربخشی هوش مصنوعی همانند فروشندگان با تجربه است و 2.7 برابر بهتر از فروشندگان بی تجربه بسته شدن تماس های فروش است. نمودار فروش بیش از 86.23 درصد افت را تجربه کرد وقتی به مشتری مشخص شد که رابط کاربری با دستگاه است نه انسان و مدت زمان تماس را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این مقاله نشان می دهد که هندی ها به هوش مصنوعی اعتقادی ندارند و هنوز هم رابط انسانی را ترجیح می دهند زیرا به ماشین ها بر احساسات انسانی اعتماد ندارند. اثربخشی هوش مصنوعی علیرغم برتری نسبت به انسان از جنبه های مختلف به شدت کاهش می یابد. این مقاله استراتژی های غلبه بر کسری اعتماد موجود در بین مشتریان هندی را مشخص می کند. نتایج نشان می دهد که چگونه می توان از هوش مصنوعی استفاده کرد و چگونه می توان بازاریابی را با استفاده از هوش مصنوعی در بازارهای محافظه کار مانند هند انجام داد.

دانلود رایگان پی دی اف نمایش پی دی اف

کالاهای مصرفی در حال حرکت سریع شرکت های کوچک و متوسط با فروش محصولاتی که اغلب به عنوان ضروریات طبقه بندی می شوند نقش مهمی در اقتصادهای نوظهور ایفا می کنند. این مقاله استدلال می کند که طبقه بندی سنتی از خطرات به طور عمده عملیاتی, استراتژیک, مالی, و خطر انطباق, در معرض شرکتهای کوچک و متوسط به مشکلات پایداری امروز. این مقاله با تمرکز بر پایداری و عوامل مرتبط به دنبال چشم انداز وسیع تری در مورد خطراتی است که برای بقای شرکت های کوچک و متوسط در یک محیط در حال تغییر سریع ضروری است. تحقیقات تجربی متکی به روش های تحقیق ترکیبی با پرسشنامه پیمایشی و مصاحبه های شخصی به عنوان ابزار مورد علاقه بود. دو مصاحبه خبره برای تکمیل داده های کمی از 289 پاسخ دهنده انجام شد. یافته های تحقیق برجسته ضرورت برای شرکتهای کوچک و متوسط به فراتر از انواع خطر سنتی نگاه با ترکیب اجتماعی, خطرات اقتصادی و زیست محیطی, که عناصر ضروری از چارچوب پایداری امروز. با ترکیب این سه مولفه پایداری به ارزیابی ریسک, این مقاله به دنبال معرفی یک دیدگاه جامع تر از منابع خطر که شامل مناطق در حال تحول خطر که از اهمیت رو به رشد در یک محیط جهانی به سرعت در حال تغییر هستند.

دانلود رایگان پی دی اف نمایش پی دی اف

مشکلات کارافرینی و پایداری

شیوه های همکاری در سراسر جهان گسترش یافته است نه تنها توسط کارگران از راه دور, کارمندان نوپا و فریلنسرها بلکه توسط سازمان های بزرگتر نیز پذیرفته شده است. فضاهای همکاری در کتابخانه های عمومی, مناطق کسب و کار و دیگر فضاهای شهری, تغییرات عمیق نوید برای راه فضاهای کاری در شهرستانها استفاده می شود. مطالعه طول می کشد یک رویکرد یکپارچه به بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از روند همکاری برای شهرستانها هوشمند, اکوسیستم خود و استفاده از فضاهای عمومی شهری. این پژوهش با مطالعه انگیزهها و چالشهای فراهم کنندگان و کاربران فضاهای کاری به بررسی این موضوعات میپردازد. سی فضای کار مشترک در مناطق شهری در سراسر استرالیا مورد مطالعه قرار گرفت و سی و چهار مصاحبه نیمه ساختاریافته با هر دو فراهم کننده و کاربران فضاهای همکار انجام شد. یافته ها نشان می دهد که فضاهای همکاری نقش مهمی در ایجاد جوامع و توسعه روابط اجتماعی و فرهنگی ایفا می کنند. از فضای شهری و چشم اندازهای زیست محیطی فضاهای همکار به احتمال زیاد به تحرک و پایداری شهری کمک می کنند. از منظر اقتصادی شهری فضاهای اشتراکی یک محیط مشترک و اغلب زمینه ای برای پرورش کارافرینی فراهم می کنند. کارافرینی یکی از برجسته ترین موضوعات در فضاهای کار مشترک است که در این مطالعه یافت می شود. این یافته ها سیاست گذاران شهری را مطلع می کند و به درک بهتر و استفاده از منبع کسب و کار مدنی ناشی از فضاهای همکاری کمک می کند.

دانلود رایگان پی دی اف نمایش پی دی اف

مشکلات کارافرینی و پایداری

هدف از این سهم است به عکس و توصیف, با دقت معقول و شروع از ارضی, زمان و توزیع بخشی, جهان تعاونی ایتالیایی در تمام اقتصادی اصلی خود را, اندازه و کیفی متغیرها. با توجه به بحران اقتصادی ناشی از اپیدمی کنونی کار نقشه برداری نیز اهمیت بیشتری در ترسیم چشم انداز تجزیه و تحلیل در مورد اثرات بعدی رکود اقتصادی بر انعطاف پذیری جنبش تعاونی و نقشی که قادر خواهد بود در مقابله با کاهش صنعت و اشتغال بازی کند.

دانلود رایگان پی دی اف نمایش پی دی اف

اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) در حال اجرای مفهوم سیستم اقتصاد دایره ای (از این پس م) است که ایده اصلی حفظ ارزش افزوده در محصولات تا زمانی که ممکن است هم برای بهبود کیفیت محیط زیست و هم از بین بردن ضایعات است. این مقررات مستلزم بهبود سیستم های مدیریت پسماند اتحادیه اروپا و مقررات قانونی است. کمیسیون اروپا یک بسته قانونی برای اصلاح بخشنامه های اصلی مربوط به مدیریت پسماند پیشنهاد کرد. پارلمان اروپا و شورای اروپا این سند را در سال 2018 تصویب کردند. بسته قانونگذاری شش دستورالعمل را اصلاح می کند که اجزای اصلی چارچوب قانونی برای مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا هستند. این تغییرات سیستماتیک در مقررات قانون زباله اتحادیه اروپا هستند و شامل: اصلاح سیستم مدیریت زباله; تراز تعاریف; و تدوین تعاریف قانونی جدید (برای مثال زباله های شهری, پر کردن مجدد) و یا ایجاد شاخص های کیفی و کمی که پوشش معنای سلسله مراتب زباله. هدف این مقاله افشای اصلیترین تغییرات حقوقی و ارزیابی محتوایشان در چارچوب مفهوم م.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.